Jätehuoltopalvelut

 

Härmänmaan Ympäristöpalvelu Oy palvelee yksityis- ja yritysasiakkaita sekä

taloyhtiöitä Kauhavan alueella.

Palvelemme yritysasiakkaita myös Lapualla.

Jätehuoltopalvelumme hoitaa kaikenlaisen jätteenkuljetuksen

  • Sekajäte

  • Biojäte

  • Kartonki- ja paperikeräysjäte

  • Lasi- ja metallijäte

  • Muovijäte

  • Ongelmajäte

Kattavien palveluiden jätehuoltoa

Jätehuolto- ja kuljetukset ovat jätehuoltomääräyksien mukaisia, paikallisesti sovellettuja säännöksiä huollon järjestämisestä ja perustuvat jätelakiin. Määräykset sisältävät ohjeet jätteiden lajittelusta, keräämisestä ja kuljettamisesta sekä roskaantumisen ehkäisemisestä. Nämä määräykset koskevat kaikkia sekä yksityistalouksia, yrityksiä että taloyhtiöitäkin.

Me tyhjennämme kaikenlaisia jäteastioita kuten sekajäte-, monilokero-, biojäte-, kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausjäteastioita sovitun tyhjennysvälin ja aikataulun mukaisesti. Jäteastian tyhjennysvälin oikean aikaisen mitoituksen laatimisella syntyy säästöjä ja siihen kannattaakin kiinnittää huomiota.

Härmänmaan Ympäristöpalvelu palvelee niin yksityistalouksia, taloyhtiöitä kuin yrityksiä kaikissa näissä jätehuollon järjestämiseen ja kuljettamiseen liittyvissä tehtävissä. Yhteistyöverkostomme kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme myös vaarallisten jätteiden, tietoturvajätteen ja muun erityisjätteen huollon ja kuljettamisen.

Ota yhteyttä
Jäteauto

Jäteastioita kaikille jätteille

Jätehuoltoa koskevien määräysten mukaisesti kiinteistön tulee lajitella erikseen biojätteet, hyötyjätteet, vaaralliset jätteet, erityisjätteet sekä loppujäte. 
Jätteenhuollollisena perusvaatimuksena on, että jokaiselta kiinteistöltä löytyy loppujäteastia. 
Biojätteen osalta vaatimuksena on, että biojäteastia tai kompostori löytyy taloyhtiöissä, joissa on kolme tai useampia asuntoja.  
Kun kiinteistössä on asuntoja kymmenen tai enemmän, on kartongille, metallille ja pakkauslasille on oltava jäteastiat taloyhtiössä. 
Paperinkeräyksen osalta noudatetaan jätelain tuottajavastuusäännöksiä. 
Muovijätteen keräykseen tarkoitettuja astioita edellytetään taloyhtiöiltä, joissa asuntoja on kymmenen tai enemmän.  

Me vuokraamme myös jäteastioita asiakkaillemme.

jäteastian tyhjentäminen

Jäteastioiden oikea-aikainen tyhjentäminen tuo kustannussäästöä

Loppujäteastian tyhjentäminen on tehtävä minimissään kahden viikon välein, jos kiinteistöllä ei ole biojätteen kompostointia tai erilliskeräystä. Kun kiinteistöllä on erillinen, oma biojätteen keräysastia on mahdollista pidentää loppujäteastian tyhjennysväliä merkittävästi.

Biojäteastiat tyhjennetään kiinteistön osalta useammin. Tyhjennyskerrat riippuvat esimerkiksi taloyhtiöissä asuntomäärästä ja tyhjennyskerrat voivat olla esimerkiksi viikon tai kahden välein.

Erilliskerätyn energiajäteastian normaali tyhjennysväli on neljä viikkoa.

Hyötyjätteiden keräysastioita voidaan taas tyhjentää huomattavasti harvemmin, kuitenkin niin, että ne on tyhjennettävä vähintään neljä kertaa vuodessa tai tarpeen niin vaatiessa. Jätteen kierrätysvelvoitteen mukaisesti on huolehdittava siitä, että jäteastioiden täyttyminen ei johda hyötyjätteen joutumiseen loppujätteelle tarkoitettuun astiaan.

Jätehuoltoa yrityksille

Jätehuollon lainsäädäntö, määräykset ja ohjeistukset koskevat myös yritystoimintaa. Jätehuoltomääräysten mukaan yrityksen tai yhteisön tehtävänä on tunnistaa, lajitella ja varastoida sekä huolehtia toiminnassaan syntyneet jätteet ja vaaralliset jätteet asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Toimisto-, liike-, ravintolakiinteistöillä sekä teollisuuslaitoksilla ja muilla vastaavilla kiinteistöillä jätteenkeräysastioiden suhteen yleisesti voidaan edellyttää, että kiinteistöltä löytyy keräysastia kaatopaikka- tai kuivajätteelle sekä biojätteelle, mikäli sitä syntyy.

Kiinteistöltä voi löytyä myös energiajakeelle oma kierrätysastia. Erilliskeräysastioita tulee olla pahville, kartongille ja lasille, jos tällaista jätettä syntyy tavanomaisesti.

Metallijäte pitää toimittaa erilliskeräykseen.

Paperikeräys tulee myös järjestää. Vaarallisten jätteiden toimittaminen tulee hoitaa asianmukaisella tavalla.

Ota yhteyttä